شرکت کنترل و مخابرات ایران

مکان شما:

تاریخچه

شرکت ICS در سال 1367 با عضویت مجرب ترین مهندسین در بخش های مختلف بهره برداری از مراکز کنترل دیسپاچینگ، سیستم های اتوماسیون پست (DCS)، پروژه های ICT و مخابرات که سال ها در صنایع آب، برق، نفت و گاز فعال بودند، تأسیس شد. هدف اصلی شرکت ICS همواره ارائه خدمات فنی و مهندسی بوده است که بتواند به بهترین راه حل ها با کارآمدترین عملکرد برای سیستم های تامین انرژی منجر شود.

ماموریت

با تکیه بر این نکته که شرکت ICS در طول سالیان متمادی نقش برجسته ای در حوزه SCADA و مخابرات سیستم های تامین انرژی داشته است و با منبع ارزشمند تجربه، فداکاری و پرچم فنی که به دست آوردیم، هدف شرکت ICS استفاده از تمام منابع خود برای غنی سازی سیستم های تامین انرژی در سطح جهانی با کارآمدترین عملکرد ممکن است.

خبرها

مشتریان اصلی